Störning i Sophanteringen

Kista sopsug meddelar att det har förekommit driftstörningar under tisdagen den 11/06/2024  pga. maskinproblem i sopsugsterminalen.

Arbete pågår för att reda ut problemet inför morgondagen och boende i samtliga bostadsrättsföreningar uppmanas att hålla ned mängden sopor i sopnedkasten medan reparationer pågår.

 

Med vänliga hälsningar

Kista sopsug