Samlingslokalen kan du hyra mot en avgift. Du får använda den för träffar och sammankomster från kl. 09:00 fram till kl. 22:00.

Hyra av lokalen

Vid retur av nyckel och godkännande av ordning i lokalen efter avslutat uthyrning återfås 1200 kr. I de fall där lokalen inte är i godkänd skick och klagomål gällande hög ljudnivå har inkommit, återbetalas inte depositionen.

Badrumsnyckel, deposition 1000 kr vid hyra av duschutrymme, vid återlämning avräknas hyra 50 kr/påbörjad vecka.

För att boka lokalen mejla Jeni@tuno.org. Skriv in din adress samt telefonnummer för kontakt.

 • Varje lägenhetsinnehavare får hyra lokalen 4 ggr per kalenderår.
 • Tiden man får vistas i samlingslokalen är mellan 09:00-22:00
 • Ansvarig bostadsrättsinnehavare ska närvara i lokalen under pågående aktiviteter.
 • Av hänsyn till omkringboende ska det vara helt tyst i lokalen mellan kl. 22:00‑09:00.
 • Bostadsrättsinnehavare som hyr lokalen är under hyrestiden ansvarig för lokalen med alla inventarier och för hänsyn till omkringboende. Det är förbjudet att spela/framföra störande musik.Endast låg bakgrundsmusik är tillåten.
 • Det är inte tillåtet att täcka fönstren med papper. Gardinerna skyddar mot insyn utifrån!
 • Att klistra upp ballonger, girlander etc är ej tillåtet på väggarna.
 • Det är förbjudet att använda marschaller utanför föreningslokalen pga brandrisken!
 • Vid åverkan, skadegörelse eller dylikt på lokalen, toalett- och kapprum eller inventarier är ansvarig bostadsrättsinnehavare ersättningsskyldig.
 • Nyckeln ska återlämnas enligt överenskommelse.
 • Det är hyrestagarens ansvar att inventera att inget saknas eller är trasigt.
 • Lokalen ska återlämnas städad och utan åverkan.
 • Diska all smutsig disk.
 • Töm diskmaskinen.
 • Rengör mikron.
 • Rengör ugn och spis.
 • Rengör kaffebryggare.
 • Rengör diskbänk och diskhon.
 • All porslin, glas och redskap skall tillbaka in i skåpen.
 • Töm och byt soppåse.
 • Slå av alla apparater (ej kyl/frys) och släck belysningen.
 • Torka av bord och stolar.
 • Sopa hela lokalen.
 • Moppa golvet.
 • Lås alla dörrar efter er när ni lämnar samlingslokalen.
 • Kontrollera att alla fönsterrutor är stängda.
 • WC – rengör handfat, toalett, golv och fyll på papper.
 • All städutrustning skall tillbaka till städskrubben.
 • Om någon av punkterna inte efterföljs är depositionsavgiften förverkad.
 • Från och med 1 Januari 2023 är hyran 800 kr/tillfälle.