Vi är några medlemmar i Tunö Brf som tycker att det är viktigt att vi hjälps åt för att förebygga brott i vårt bostadsområde. Detta gör vi bäst genom att vi lär känna våra grannar och hjälper varandra att vara uppmärksamma på okända personer som vi ser uppehålla sig i vårt bostadsområde, nära våra portar och i trappuppgångar. Syftet med grannsamverkan är att vi ska kunna känna oss trygga både när vi vistas utomhus och i våra bostäder.

Vill du delta i grannsamverkansgruppens arbete? Kontakta Carina Andersdotter, L18 eller via e-postadressen grannsamverkan@tuno.org

Vill du ta del av polisens månadsrapportering så skicka din e-postadress till grannsamverkan@tuno.org

Närpolisen informerar

KISTA NÄRPOLISOMRÅDE

Telefon: 114 14

E-post: polismyndigheten.stockholm@polisen.se

www.polisen.se/stockholms_lan


Grannsamverkan

Ivan Erixon 010-56 304 90

Frank Carlsson 010-56 305 22


Övriga kontaktuppgifter

114 14 Icke akuta situationer och för att få kontakt med personer i ditt närpolisområde
112 Under pågående brott eller i annan akut situation

Några enkla råd

  • Se till att porten alltid är stängd, ställ inte upp den.
  • Släpp inte in okända, fråga vem som ska besökas.
  • Be din granne/släkting om hjälp med att ta bort posten innanför dörren när du är borta. 
  • Du som bor på bottenvåningen ta bort fönsterhandtagen så blir det svårare att öppna.
  • Här några goda råd via en länk till artikeln Grannar stoppar sommartjuvar i Mitt i Stockholm.