Gemensam trivsel och god boendemiljö skapar vi gemensamt genom vårt handlande.
Den yttre miljön värnar vi om genom aktsamhet om buskar och planteringar, samt genom att anmäla all skadegörelse. Parkering av bilar är ej tillåten på föreningens mark.

För allas trivsel ska gårdar vara fria från sopor och skräp.
Organiserat bollspel är inte tillåtet på våra gårdar.