Att tänka på inför flytten

El

Tunö tillämpar så kallad enhetsmätning, där föreningen köper in el och vidaredebiterar till den boende efter förbrukning. Ingen uppsägning eller anmälan av el-abonnemang är nödvändig.

Förbrukningen debiteras 4 månader i efterskott, så el som förbrukats i januari debiteras på månadsavin för maj. Detta måste regleras mellan den inflyttande och avflyttande så att den avflyttande betalar sin förbrukade el. Er mäklare skall hjälpa till med att reglera detta.

Kabel-TV

Till varje lägenhet hör en digital-TV-box. Den ska vid avflyttning lämnas kvar i lägenheten. Den är inte personlig egendom utan tillhör föreningen. Läs mer under ”TV”.

IP-Telefoni

Vid avflytt måste anmälan göras till leverantören för den som har IP-telefoni genom föreningen. Det går därefter att fortsätta vara kund hos leverantören eller att man säger upp tjänsten och återlämnar IP-telefoni-dosan (ATA-boxen) till leverantören. Läs mer under ”Bredband & IP-telefoni”.

Tvättbricka

Varje lägenhet har en tvättbricka för att komma in i tvättstugorna. Denna skall lämnas över från den avflyttande till den inflyttande medlemmen. Vissa medlemmar har tvättbrickan inbyggd i en av lägenheternas iLOQ-nycklar. Läs mer under ”Nycklar”.

Konto för webbokning av tvättstugan kan också lämnas över genom att den avflyttande medlemmen i webbokningens inställningar byter e-postadress till inflyttande medlemmens e-postadress. I annat fall kan den inflyttande medlemmen ansöka om ett nytt konto.

Nycklar

Varje lägenhet har minst 3 iLOQ-nycklar som hör till denna. Vid avflytt ska samtliga utkvitterade iLOQ-nycklar överlämnas till den inflyttande medlemmen. Läs mer under ”Nycklar”.

Övriga nycklar kan med fördel lämnas in, som metallskrot, i nyckelinkastet till vänster om fastighetsskötarens expedition Langelandsgatan 18.

Bomnyckel

Nyckel till bommar utlånas mot deposition på expeditionen .
Bomnyckel 500 kr. Vid retur inom 14 dagar återbetalas 500 kr, inom 2 månader återbetalas 200 kr, därefter utgår ingen återbetalning.