Förråd

Föreningen har 17 stora förråd (210 kr/mån) och 24 små förråd (105 kr/mån).

Ansök om eller säg upp förråd här

Cykelrum

Cykelrum finns på Helsingörsgatan 19 och Langelandsgatan 18. Boende på Helsingörsgatan kommer in till cykelrummet på Helsingörsgatan 19 medan boende på Langelandsgatan kommer in till Langelandsgatan 18. Behörigheten finns på iLOQ-nyckeln.

Cyklar får inte ställas i trapphusen eller i barnvagnsrummen.

Barnvagnsrum

För barnvagnar finns särskilda rum i trapphusen, till vilka portnyckeln passar.