En grundtanke bakom bostadsrätten är att de boende via insats har ett vidare ansvar för sitt boende än vid hyreslägenheter. För att hyra ut i andra hand måste du ha tillstånd av styrelsen. För att få tillstånd krävs att du har beaktningsvärda skäl. Detta kan till exempel vara då du på grund av arbete eller studier tvingas att, under en begränsad tid, vistas på annan ort. 

Ansökan om andrahandsuthyrning >>

Medlemmarna svarar själva för inre underhåll. Se närmare broschyren ”Vem skall underhålla bostadsrätten ”. Föreningen följer stadgarna till fullo när det gäller ansvarsfördelning vid skador och underhåll.

Föreningen rekommenderar starkt att varje bostadsrättsinnehavare tecknar en tilläggsförsäkring för bostadsrätt (även kallat bostadsrättstillägg eller hemförsäkring för bostadsrätt), som ett komplement till den egna hemförsäkringen. Risken är annars stor att du får en högst begränsad ersättning vid en omfattande vattenskada eller brand.

Badrumsrenovering

Vid renovering av badrum står föreningen för kostnaden av utbytet av golvbrunn och arbetet ska utföras av UV Badrum Kakel, tel. 070 719 60 72.

Nya tätskikt skall utföras fackmannamässigt annars gäller inte försäkringar och medlemmen kan bli ersättningsskyldig för uppkomna vattenskador.

Göra ändringar i lägenheten

Styrelsen måste godkänna
För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

Regler för ändringar av lägenhet >>

Tänk på ambulans- och brandpersonal och se till att utrymningsvägar i trappuppgångar och loftgångar är fria.
Brandvarnare skall vara installerad i lägenheten på lämplig plats.

Fast telefoni via telejacket

Traditionella telefonjack finns i varje lägenhet och för att använda dessa krävs ett abonnemang som tecknas direkt med operatörerna, t.ex. Telia. Tekniken som används för detta är föråldrad och ersätts mer och mer av IP-telefoni, där signalerna istället går via bredbandet.

För Tunös medlemmar som vill ha fast telefoni hemma erbjuds IP-telefoni där den fasta kostnaden för tjänsten ingår i årsavgiften för bostaden.

Bredband & IP-telefoni

Genom gruppavtal med Obenetwork tillhandahåller Tunö bredband samt IP-telefoni. Nätverksuttag finns monterat ovanför entrédörren.

I årsavgiften för bostaden ingår abonnemang för bredband och telefoni men samtalsavgifter och övriga tilläggstjänster ingår ej.

Beställning av IP-telefoni görs genom att maila support@obenetwork.com .
Du kan välja mellan att få ett nytt telefonnummer eller behålla ditt gamla genom att portera (flytta) det till Obenetwork. Portering kostar vanligtvis 350kr men är kostnadsfri fram till 2020-07-31.

Bredband
0 kr/mån
 100/100 Mbit/s Telenor (upphörde 2020-04-30)
 1000/1000 Mbit/s Obenetwork (fr.o.m. 2020-04-30)
 
IP-telefoni 0 kr/mån (samtalsavgifter ingår ej)
 Samtalsavgifter se prislista Klicka för prislista

Kundtjänst/Support – Obenetwork

Kontaktuppgifter till Kundtjänst/support hittar du här: https://www.obenetwork.com/kundtjanst.

Router

För att dra störst nytta av vår snabba gruppanslutningen för bredband bör ni använda en bra router. I vårt gruppavtal ingår inte en ny router, utan bekostas av medlemmen själv.

En router används för att koppla datorer och andra enheter i ditt hem med internet, både trådlöst (wifi) eller via nätverkskabel. Routern skapar ett eget nätverk och ger ett visst skydd ut mot internet. Generellt sett fungerar de flesta routrar med vårt bredband. Om du redan har en router kommer den att fungera.

För att nyttja den höga hastigheten behövs en router som klarar 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) på internetporten (WAN-porten). Följande modeller rekommenderas av Obenetwork, men det är helt ok att välja andra modeller.

Standardmodell: ASUS RT-AC65P – AC1750
Denna router kommer passa för de flesta normalanvändare

För högre krav: ASUS RT-AC86U – AC2900 
Om ni är många i hushållet som använder mycket bandbredd och har höga krav, t.ex. spelar mycket spel och samtidigt streamar film/video i hög upplösning.

Enklare modell: ASUS RT-AC52U B1 – AC750
För den som bara har enstaka användare samtidigt och inte har höga krav på till exempel att alltid kunna streama film i högsta upplösning.

Bredband & IP-telefoni – byte av bredbandsleverantör 2020-05-01

Den 1 maj 2020 bytte vi till en ny bredbandsleverantör (Obenetwork) för vår gruppanslutning. Det nya bredbandsavtalet innebär en ökad hastighet från 100 Mbit/s till 1000 Mbit/s (upp- och nedströms) till en lägre kostnad för föreningen.

Retur av router till Telenor

Om ni lånar en router av Telenor, kan Telenor vilja ha tillbaka den om modellen är relativt ny. Detta är en överenskommelse mellan varje boende och Telenor och styrelsen kan inte säga vad som gäller i just ditt fall. Kontrollera informationen du personligen fått av Telenor för att avgöra vad som gäller. Vid osäkerhet, kontakta Telenor. 

Se allmän information från Telenor om retur av utrustning på Telenors hemsida: https://www.telenor.se/kundservice/retur-av-utrustning/. Där kan man läsa sig till vilka routermodeller Telenor vill ha tillbaka samt att retur kan ske senast 2 månader efter avtalets utgång, d.v.s. senast i juni vill Telenor ha ev. routrar returnerade. Observera att Telenor förblir vår leverantör för TV, dvs. ingen utrustning som rör TV ska returneras.

Kan jag behålla min router från Telenor?

Routern från Telenor ska fungera med det nya bredbandet men vi avråder från att behålla den av följande anledningar:

– om routern är av gammal modell som Telenor inte vill ha tillbaka, bör du överväga att köpa en ny av den anledningen – den är så pass omodern att det kan påverka säkerheten, stabiliteten samt prestandan av det nya snabbare bredbandet.

– om routern är av tillräckligt ny modell, kommer Telenor att fakturera dig för ej returnerad utrustning. Detta belopp brukar ligga på 500kr, men kan skilja sig från fall till fall (det framgår av den information du fått i ett brev från Telenor). Du bör överväga att köpa en ny router istället för att betala Telenor för en ”gammal”. Men du kanske tycker att det är värt att slippa köpa och ställa in ny router.

Saknas information?

Maila in ev. oklarheter till teknik@tuno.org så ska vi försöka förtydliga informationen här på hemsidan. För frågor som rör Telenor, kontakta i första hand Telenor.

bredband.net-mailadresser bör bytas!

Eftersom bredbandsavtalet med Telenor sagts upp finns inget som hindrar att de avslutar tillhörande @bredband.net-mailadressernaAtt ha e-postkonton hos bredbandsleverantörer är något som avråds från då det idag finns mycket bättre alternativ som Googles Gmail eller Microsofts Hotmail/Outlook. Dessa alternativ är moderna och mer driftsäkra än bredbandsleverantörernas. Dessutom är de inte bundna till/villkorade av något abonnemang och man kan känna sig trygg i att dessa alternativ kommer att finnas kvar en lång tid framöver. Anvisningar för hur du byter e-postkonto, se pdf nedan.

Avrådan gäller även för den nya bredbandsleverantören, d.v.s. använd inte e-posttjänsterna som tillhandahålls av dem.

Föreningen har gemensamma abonnemang för alla medlemmar. Elförbrukning för varje lägenhet avläses och debiteras på månadsavin i efterskott.

Sedan mars 2022 är kWh-priset sänkt från 1,42 kr till 1,40 kr för föreningens medlemmar.

Du behöver inte säga upp eller anmäla abonnemang vid in- och avflyttning, men däremot måste du komma överens med nästa boende hur detta ska regleras när du säljer din lägenhet. 

Se din förbrukning

Nya portalen
https://lgh.infometric.se/

Inloggningsuppgifter har ni fått i brevlådan och förhoppningsvis har ni loggat in och angett er e-postadress för att själva kunna återställa ert lösenord genom funktionen för ”glömt lösenord.”

Är du nyinflyttad eller om du inte lyckas komma in på ditt konto, mejla till teknik @ tuno.org (utan mellanslag). Ange din adress och ditt lägenhetsnummer.

Låssystem iLOQ

Föreningen har bytt låssystem för portar, barnvagnsrum etc, till ett system med kopieringsskydd.  

Varje lägenhet har fått tre (3) nycklar där nycklarna kodas till aktuell port, barnvagnsrum, cykelförråd, sopnedkast på gårdarna men även till de utrymmen man eventuellt har extra såsom förrådsutrymmen och garage. De som bor i radhusen har fått sina nycklar kodade för cykelförråd, sopnedkast på gårdarna och extra utrymmen. Alltså behövs endast en nyckel för att komma in där man är behörig.  

Om man behöver fler nycklar kan dessa beställas för 350kr/st. Beställ genom att mejla namn, lägenhetsnummer (inte det fyrsiffriga) och antal till: nycklar @ tuno.org.

Tvättbricka

Till varje lägenhet hör en tvättstugebricka som används för att boka tvättpass och för att komma in i tvättstugan. Vissa medlemmar har tvättbrickan inbyggd i en av lägenheternas iLOQ-nycklar som då fungerar precis som en bricka – man ”blippar” den runda delen av nyckeln mot läsaren, precis som man hade gjort med en bricka. Nyckeln ska alltså inte sättas i låset.  

Ny tvättbehörighet kostar 200 kr och läggs med fördel på de nya iLOQ-nycklarna.

Beställ genom att:
1. Swish:a 200kr till 123 373 0819. Som meddelande skriver du Tvättstuga och ditt lägenhetsnummer (inte det fyrsiffriga).
2. Mejla till teknik @ tuno.org och uppge nyckelnumret (se bild ovan) som står på den iLOQ-nyckel ni vill ha behörigheten på. Uppge även ditt lägenhetsnummer (inte det fyrsiffriga) i mejlet.

 Varje lägenhet har endast en tvättbehörighet d.v.s. man kan bara beställa tvättbehörighet till en nyckel och gamla behörigheter kommer att tas bort.

Städningen av våra trappuppgångar sköts av Spiridon AB.  Från och med 1 oktober 2019 städas våra portar måndagar och tisdagar, gäller oktober-april och torsdagar maj-sept.

Till störningsjouren ringer man vid allvarliga och akuta störningar under jourtid, t ex vid bråk hög musik eller skadegörelse.

Kabel-TV

Genom avtal från och med 20 november 2017 med Telenor tillhandahåller Tunö ett brett utbud av analoga och digitala TV-kanaler. Alla hushåll har fått en broschyr från Bredbandsbolaget/Telenor där information om grundutbud och tilläggspaket finns. Om inte, eller om man har frågor, kan man ta kontakt med Telenor kundservice

Endast godkända antennsladdar får anslutas mellan TV (eller radio) och antenndosan. Om andra typer av sladdar används kan bild och ljud hos övriga boende störas. Godkända sladdar (radioavstörda) finns att köpa hos närmaste TV- eller radiohandlare.

Våra gemensamma TV-kanaler

Nedan finns Tunös kanalplan för det analoga utbudet.

För frågor angående TV-utbudet kontakta Telenor.

Kanalplan analogt utbud >>

Telenor Kundservice

Kundservice privat: 020-22 22 22, öppettider vardagar 8-21, helger 9-21

E-post generella frågor: service.fastbredbandochtv.privat@telenor.se
E-post tekniska frågor, driftstörningar: support.fastbredbandochtv.privat@telenor.se
Web: https://www.telenor.se/mitt-telenor/ 

Parabolantenner

Om du vill sätta upp egen parabolantenn gäller särskilda regler. Du måste kontakta styrelsen innan du monterar upp parabolantennen! .

De boende med uteplatser ansvarar själva för att uteplatsen är i gott skick. Föreningen ansvarar för förråd och plank. De boende ansvarar själva för staket.

För allas trivsel ska uteplatser vara fria från sopor och skräp

Regler för uteplatser

 • Uteplatsen skall vara välvårdad och hållas i gott skick.
 • Växtlighet innanför staketet/uteplatsen sköts och planteras av den boende. Denna skall vara välansad och gräsmatta ska klippas. Växtlighet måste hållas fri från fasad med minst 30 cm avstånd.
 • Växtlighet utanför staketet/uteplatsen planteras och sköts av föreningen. Om du anser att någon växtlighet stör eller inte sköts ordentligt, kontakta styrelsen.
 • För uteplatser som är vända mot gårdsbaksida är det tillåtet med en mindre plantering utanför staket/uteplats, så länge den hålls i gott skick och inte stör grannar eller inverkar menligt på föreningens möjlighet att sköta övrig växtlighet.
 • Det är tillåtet att vattna föreningens växtlighet om behov finns. Det är även tillåtet att plocka frukt från de fruktträd som föreningen har.
 • Väljer man att ha staket skall det vara målat i kulör BY 43, t.ex. Sadolin Cuprinol Täckfärg BY43 och ha en maxhöjd på 110 cm från marken. Plankorna på staketet skall vara vertikala. Innan du sätter upp staket måste du få ett godkännande från styrelsen.
 • Staket ska målas och lagas vid behov.
 • Väljer man att byta markplattor så skall det ske på ett fackmannamässigt sätt. Kom också ihåg att rengöra markplattorna från t.ex. mossa vid behov.
 • För vår gemensamma trivsel, så ska man inte använda sin uteplats för förvaringsutrymme för t.ex. gamla möbler, bildäck och annat som kan anses störande för grannar. Tänk på att utrymmet utanför uteplatsen är vårt gemensamma utrymme och där får man inte ställa saker.
 • För följande åtgärder måste man komma in med en skriftlig förfrågan inklusive en skiss till styrelsen och få ett godkännande:
  • Utöka ytan på sin uteplats
  • Sätta upp staket eller flytta befintligt staket. Om du önskar sätta upp staket högre än 110 cm måste detta anges i ansökan.
  • Bygga ett trägolv.
  • Annan väsentlig förändring
 • Ingen bebyggelse får finnas på uteplatsen utom de existerande bodarna och man får heller inte fästa något i fasaden utan styrelsens medgivande.
 • Undantag från dessa regler kan medges genom att inkomma med en skriftlig ansökan till styrelsen.

Så här fungerar ventilationen

Bostaden ventileras med mekanisk frånluft. Det innebär att den förorenade luften sugs ut ur lägenheten med hjälp av en gemensam fläkt. Fläkten sitter på taket och är kopplat till ett kanalsystem som går ned till din bostad.

Ventilationen i köket

Det finns två godkända ventilationslösningar för kök i föreningen:

1.  En spiskåpa som är ansluten till den centrala ventilationen. En spiskåpa har ett spjäll som du kan öppna när du lagar mat (via ett vrede på kåpan). Spjället interagerar med husets gemensamma takfläkt och hjälper till att suga ut den förbrukade luften. Det finns även så kallade spisfläktar och dessa är inte tillåtna. Till skillnad mot spiskåpor har spisfläktar egna motorer och är inte tillåtna i HSB Brf Tunö.

2.  Kolfilterfläkt och frånluftsventil – Det är tillåtet att ha en så kallad kolfilterfläkt i köket, den får dock inte vara kopplad till den centrala ventilationen. I utsuget i väggen ska istället en frånluftsventil sitta. Kolfiltret samlar upp matoset när du lagar mat, den förbrukade luften förs sedan ut ur köket via frånluftsventilen och vidare genom kanalsystemet till takfläkten.

Ventilationen i badrummet

I badrum sitter en frånluftsventil som suger ut fuktig luft från badrummet. Det är inte tillåtet att installera paxfläktar i badrummet.

Underhåll av ventilationen

Om du har en spiskåpa behöver du göra rent filtret regelbundet. Om du har en kolfilterfläkt så behöver du byta kolfilter med jämna mellanrum. Cirka vartannat år brukar vara lagom beroende på hur mycket mat du lagar. Du märker att det är dags att byta när kolfiltret inte längre samlar upp matos.

Planerar du för renovering?

Renovering som påverkar ventilationen i din lägenhet ska godkännas av styrelsen innan den påbörjas. Se fliken ”Inre underhåll av bostaden”. Tänk på detta när du planerar din renovering:

– Det är inte tillåtet att installera fläktar i badrummet, exempelvis paxfläkt.

– Badrummet ska ha en frånluftsventil som är anpassad till mekanisk frånluftsventilation. Välj en ventil av plåt och inte plast, exempelvis modell KGEB.

– Det är inte tillåtet att installera spisfläktar med motor i köket.

– Spiskåpan ska vara med spjäll (inte fläkt) t.ex. Franke 251-10 eller liknande. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att vald modell är kompatibel med central frånluftsventilation i lägenheter.

– Det är inte tillåtet att bygga för ventilationen i köket. Om du har en kolfilterfläkt ska frånluftsventilen vara åtkomlig.

Så här fungerar värmen

Bostaden värms upp av ett centralstyrt vattenburet system.

Underhåll av värmesystemet i bostaden

Varje år inför vintern bör alla termostater motioneras för att funka bra. För att göra detta, vrid ratten på elementet fram och tillbaka från minimiläge till maxläge några gånger.

Under sommaren bör ratten vridas till maxläge för att inte stiftet (i ratten) ska fastna i minimiläget inför vintern.

Dessutom behöver elementen luftas, denna video beskriver hur man gör.

Kallt i bostaden

Våra värmesystem börjar bli till åren och funkar tyvärr inte alltid perfekt. Om du har under 20 grader i din lägenhet och du utfört underhållet ovan, ska du göra en felanmälan till HSB. Då kommer fastighetsskötare ut och mäter temperaturen i din lägenhet.

Om den är under 20 grader så kommer HSB göra en felsökning för att hitta orsaken till detta och försöka åtgärda problemet.