Garage

Vårt parkeringsgarage har 44 platser.

Ansök om eller säg upp garageplats här

Nycklar
Garagebehörighet läggs på en av iLOQ-nycklarna som tillhör lägenheten. Fjärröppnare till garage kostar 1000 kr varav 250 kr återbetalas vid retur

Parkering

Vår parkering har tre olika kategorier av platser; med och utan motorvärmaruttag samt större för handikappade och större fordon.

Ansök om eller säg upp parkeringsplats här

Regler gällande parkeringsplatser utomhus.
1. Man måste bo i föreningen för att kunna ställa sig i kö.
2. Vill man ha en andra p-plats så får man ställa sig i kö till en kölista gällande  en andra p-plats. Dock betar vi självfallet av kölista nr. 1 innan vi betar av kölista nr. 2.
3. Kölista nr 2 börjar vi med när det inte står någon på kölista nr 1. Garageplats likställs med p-plats utomhus. Dessa regler gäller nu och tills vidare.

Gästparkering

För besökare finns parkeringsplatser vid Langelandsgatan 14 och 46. Avgift skall erläggas vid parkering.

Felparkeringar

Det är inte tillåtet att parkera på våra gårdar. Fordon som parkeras på gårdar eller som på annat sätt är felparkerade, bötfälls om parkeringsbolaget ser detta. Varje medlem har möjlighet att kontakta parkeringsbolaget Aimo Park på telefon 0771-96 90 00 och anmäla felparkeringar.