Miljöhuset Sommarstängt

Miljöhuset håller stängt från och med den 15:e Juli V.29 till och den med 2:a Augusti V.32. Under perioden hänvisas boende till Stockholm stads källsortering på Danmarksgatan 19, Strax utanför Tunnelbanan/Ingången till Kista Centrum.   Mvh /Styrelsen

Nedfallen Gren vid träfflokal

En gren har fallit från en av träden i gläntan och ligger nu tvärs över borden vid Träfflokalens uteplats. Kommunen har kontaktats och grenen kommer att avlägsnas. Med vänliga hälsningar Styrelsen BRF Tunö

Störning i Sophantering – Åtgärdad!

Driftstörningen som påverkade sopsugen under tisdagen den 11/06/2024 har åtgärdats och sopsugen är åter igen i drift. Med vänliga hälsningar Kista Sopsug

Störning i Sophanteringen

Kista sopsug meddelar att det har förekommit driftstörningar under tisdagen den 11/06/2024  pga. maskinproblem i sopsugsterminalen. Arbete pågår för att reda ut problemet inför morgondagen och boende i samtliga bostadsrättsföreningar uppmanas att hålla ned mängden sopor i sopnedkasten medan reparationer pågår.   Med vänliga [...]

Skyddsrumsunderhåll

Under tiden fr o m 10/6 t o m 12/6 2024 skall skyddsrummet uppdateras. Det skall därför vara utrymt, se till att flytta er bilar under dessa datum. Garaget (skyddsrummet) skall vara tomt de (3) aktuella dagarna mellan klockan 07:00 -16.00   Kontaktman Lennart [...]

Garage städning

Hej! Onsdagen den 29e Maj mellan 08:00 – 16:00 så kommer garaget på Helsingörsgatan 21 att städas. Bilar, motorcyklar och andra föremål får inte infinnas i garaget under hela städperioden.

Kallelse till årsstämma 2024

Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening TUNÖ i Stockholm kallas till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA onsdagen den 22 maj, klockan 19:00, i Kista kyrka (Kryptan). Kaffe finns från klockan 18:30. Dagordning: Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt [...]

Driftstörning Kista Sopsug – Åtgärdad!

Driftstörningen som påverkat sopsugen i flertalet föreningar har åtgärdats och sopsugen är åter igen i drift. De utställda blåa sopcontainrarna kommer att tömmas borttagning kommer att påbörjas fredagen den 22/03/2024, Det kan någon vecka innan samtliga sopcontainer har tagits bort.   Med vänliga  hälsningar [...]

Driftstörning Kista Sopsug

Styrelsen för Kistasopsug meddelar att det är avbrott i sophanteringen med sopsugen. Störningen påverka flertalet bostadsrättsföreningar samt verksamheter i Kista. Temporära sopkärl har placerats ut på förbestämda platser (Se karta nedan) Driftstörningen förväntas pågå i 2-4 veckor. Det är viktigt under perioden att man [...]

Matavfall & Avfallstationer

Stockholms stad har sedan en tid tillbaka beslutat att sortering av matavfall skall förekomma. Detta innebär att samtliga hushåll i BRF Tunö kommer att behöva slänga endast matavfall i separata stationer. Föreningen planerar att starta matavfallssorteringen i September 2024. Mer detaljer kring exakt startdatum samt utdelning [...]

Julhälsningar

God Jul och Gott Nytt År! Tillönskas alla Tunös medlemmar. Styrelsen

Nya stationer för matavfall

Stockholms stad har sedan en tid tillbaka beslutat att sortering av matavfall skall förekomma. Detta innebär att samtliga hushåll i BRF Tunö kommer att behöva slänga endast matavfall i separata stationer. För att vara förenlig med lagen så har styrelsen beställt in stationer för matavfall. Dessa [...]

Avgiftshöjning 2024

Föreningens lån och värmekostnader kommer att kraftigt öka nästa år. Med detta underlag och för att se till att föreningen har fortsatt god ekonomi, styrelsen beslutat att höja årsavgifterna för bostäder med 10% från och med den 1 januari 2024. Inga förändrade hyror för garage, p-platser [...]

Driftstörning Kista Sopsug – Åtgärdad!

Driftstörningen som påverkat sopsugen i flertalet föreningar har åtgärdats och sopsugen är åter igen i drift. De utställda sopkärlen kommer att tömmas och sedan tas bort den 09/08/2023 Mvh /Styrelse08

Driftstörning Kista Sopsug

Styrelsen för Kista Sopsug meddelar att de har en pågående driftstörning. Inkasten till sopor i samtliga portar och samlingstationer stängs och kommer att ersätts med containrar. Containrar kommer att stå på följande addresser: Adress Antal kärl Langelandsgatan 14  8 Langelandsgatan 6  4 Adress  Antal [...]

Miljöhuset

Miljöhuset håller stängt från och med V.29 till och med V.31. Under perioden hänvisas boende till Stockholm stads källsortering på Danmarksgatan 19, Strax utanför Tunnelbanan/Ingången till Kista Centrum. Miljöhuset är åter öppen f.o.m V.32. Mvh /Styrelsen

Byte av koddosor vid entréerna

BRF Tunö har idag flera olika koddosor vid portarna. För att framtidssäkra drift och underhåll så kommer föreningen, med start den 31 maj, att byta ut koddosor så att det blir enhetligt inom hela vår förening. Initialt kommer nuvarande portkoder att gälla. Mvh /Styrelsen

Förtydligande gällande BRF Tunö Balansräkning

Under årstämman som ägde rum den 24/05/2023 så ställdes frågan om varför Taxeringsvärdet mark-lokaler skiljer sig markant från föregående år. Styrelsen har nu varit i kontakt med HSB ekonomi med en förtydligande och fått följande svar: Fråga från medlem Under materiella anläggningstillgångar finns not [...]

Målning av parkeringsrutor 15 Maj

Nedan följer lite förhandsinformation gällande sopning målning av parkeringsytor. Parkeringarna som ska målas om är stora uteparkeringen samt våra gästparkeringar vid Langelandsgatan 6 och Langelandsgatan 14. Ytorna som ska målas behöver vara fri från grus, damm och salt och HSB kommer att påbörja sopning av [...]

Kallelse till årsstämma

Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening TUNÖ i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 24 maj, klockan 19:00, i Kista kyrka (Kryptan). Kaffe finns från klockan 18:30. Väl mött! Styrelsen

Elstöd och Elavtal

Under dessa tider så pratas det mycket om elpriser och elstöd, men vad gäller egentligen för våra medlemmar på BRF Tunö? Enligt myndigheterna så behöver en privatperson ha ett elnätsavtal direkt med ett elnätsföretag för att kunna ta del av regeringens elstöd. BRF Tunö har [...]