Byte av koddosor vid entréerna

BRF Tunö har idag flera olika koddosor vid portarna.

För att framtidssäkra drift och underhåll så kommer föreningen, med start den 31 maj, att byta ut koddosor så att det blir enhetligt inom hela vår förening.

Initialt kommer nuvarande portkoder att gälla.

Mvh

/Styrelsen