Driftstörning Kista Sopsug

Styrelsen för Kistasopsug meddelar att det är avbrott i sophanteringen med sopsugen. Störningen påverka flertalet bostadsrättsföreningar samt verksamheter i Kista.

Temporära sopkärl har placerats ut på förbestämda platser (Se karta nedan)

Driftstörningen förväntas pågå i 2-4 veckor. Det är viktigt under perioden att man endast kastar sopor i de temporära sopkärlen.

Vid problem med sopkärlen fel anmäls detta till info@kistasopug.se


2024-03-19

  • Arbetet med att reparera sopröret pågår.
  • Containrarna kommer att tömmas på tisdag 2024-03-19, var och en kommer att vara borta ett part timmar men inte samtidigt.
  • Viktigt att sopor slängs i de blåa containrar och inte slängs ovanpå eller ställts bredvid, annars kommer fåglar och annan ohyra åt dem.

 

Temporära blåa sopcontainrar närmast BRF Tunö har ställts på nedan rödmarkerade platser:

Information om driftstörningen kommer att uppdateras löpande på föreningens hemsida.

Kom ihåg att du kan även prenumerera på nyheter för att få den senaste informationen via e-post

Med vänliga  hälsningar

Kista sopsug