Förtydligande gällande BRF Tunö Balansräkning

Under årstämman som ägde rum den 24/05/2023 så ställdes frågan om varför Taxeringsvärdet mark-lokaler skiljer sig markant från föregående år.

Styrelsen har nu varit i kontakt med HSB ekonomi med en förtydligande och fått följande svar:

Fråga från medlem

Under materiella anläggningstillgångar finns not 7 på sidan 17 i årsredovisningen, Taxeringsvärdet mark-lokaler har sjunkit från 2783 kkr 2021 till 43 kkr 2022.

Svar från HSB ekonomi

Det beror på de nya taxeringsvärden från 2022. Fastigheter taxeras om var tredje år. Ibland kan visa delar av fastigheten taxeras upp eller ned. Det som står i årsredovisningen överensstämmer med taxeringsbeslutet från Skatteverket. 

Mvh

/Styrelsen