Kallelse till årsstämma

Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening TUNÖ i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 24 maj, klockan 19:00, i Kista kyrka (Kryptan). Kaffe finns från klockan 18:30.

Väl mött!

Styrelsen