Målning av parkeringsrutor 15 Maj

Nedan följer lite förhandsinformation gällande sopning målning av parkeringsytor.

Parkeringarna som ska målas om är stora uteparkeringen samt våra gästparkeringar vid Langelandsgatan 6 och Langelandsgatan 14.

Ytorna som ska målas behöver vara fri från grus, damm och salt och HSB kommer att påbörja sopning av ovanstående parkeringsytor med start 9 maj.

Under tiden linjerna målas kan bilar inte stå parkerade och behöver därmed flyttas under tiden arbetet pågår.

Arbetet med målningen påbörjas kl 08:00 den 15e Maj och beräknas vara avslutad 15:00 samma dag.

Mvh
/Styrelse28