Nedfallen Gren vid träfflokal

En gren har fallit från en av träden i gläntan och ligger nu tvärs över borden vid Träfflokalens uteplats.

Kommunen har kontaktats och grenen kommer att avlägsnas.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

BRF Tunö