Category Archives: Aktuellt

Kallelse till årsstämma 2024

Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening TUNÖ i Stockholm kallas till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA onsdagen den 22 maj, klockan 19:00, i Kista kyrka (Kryptan). Kaffe finns från klockan 18:30. Dagordning: Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte […]

Matavfall & Avfallstationer

Stockholms stad har sedan en tid tillbaka beslutat att sortering av matavfall skall förekomma. Detta innebär att samtliga hushåll i BRF Tunö kommer att behöva slänga endast matavfall i separata stationer. Föreningen planerar att starta matavfallssorteringen i September 2024. Mer detaljer kring exakt startdatum samt utdelning av papperspåsar och behållare kommer att informeras när vi närmar oss […]

Nya stationer för matavfall

Stockholms stad har sedan en tid tillbaka beslutat att sortering av matavfall skall förekomma. Detta innebär att samtliga hushåll i BRF Tunö kommer att behöva slänga endast matavfall i separata stationer. För att vara förenlig med lagen så har styrelsen beställt in stationer för matavfall. Dessa kommer att installeras på följande platser: Bredvid miljöstationen vid Langelandsgatan 6 […]

Avgiftshöjning 2024

Föreningens lån och värmekostnader kommer att kraftigt öka nästa år. Med detta underlag och för att se till att föreningen har fortsatt god ekonomi, styrelsen beslutat att höja årsavgifterna för bostäder med 10% från och med den 1 januari 2024. Inga förändrade hyror för garage, p-platser och förråd. Mvh /Styrelsen

Driftstörning Kista Sopsug

Styrelsen för Kista Sopsug meddelar att de har en pågående driftstörning. Inkasten till sopor i samtliga portar och samlingstationer stängs och kommer att ersätts med containrar. Containrar kommer att stå på följande addresser: Adress Antal kärl Langelandsgatan 14  8 Langelandsgatan 6  4 Adress  Antal kärl Helsingörsgatan 18   5 Helsingörsgatan 34   5 Helsingörsgatan 51  10 Helsingörsgatan […]

Miljöhuset

Miljöhuset håller stängt från och med V.29 till och med V.31. Under perioden hänvisas boende till Stockholm stads källsortering på Danmarksgatan 19, Strax utanför Tunnelbanan/Ingången till Kista Centrum. Miljöhuset är åter öppen f.o.m V.32. Mvh /Styrelsen

Målning av parkeringsrutor 15 Maj

Nedan följer lite förhandsinformation gällande sopning målning av parkeringsytor. Parkeringarna som ska målas om är stora uteparkeringen samt våra gästparkeringar vid Langelandsgatan 6 och Langelandsgatan 14. Ytorna som ska målas behöver vara fri från grus, damm och salt och HSB kommer att påbörja sopning av ovanstående parkeringsytor med start 9 maj. Under tiden linjerna målas kan […]

Elstöd och Elavtal

Under dessa tider så pratas det mycket om elpriser och elstöd, men vad gäller egentligen för våra medlemmar på BRF Tunö? Enligt myndigheterna så behöver en privatperson ha ett elnätsavtal direkt med ett elnätsföretag för att kunna ta del av regeringens elstöd. BRF Tunö har gemensamma abonnemang för alla medlemmar. Vilket betyder att våra medlemmar kommer […]