Author Archives: Styrelsen

Kallelse till årsstämma 2024

Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening TUNÖ i Stockholm kallas till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA onsdagen den 22 maj, klockan 19:00, i Kista kyrka (Kryptan). Kaffe finns från klockan 18:30. Dagordning: Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte […]

Driftstörning Kista Sopsug

Styrelsen för Kistasopsug meddelar att det är avbrott i sophanteringen med sopsugen. Störningen påverka flertalet bostadsrättsföreningar samt verksamheter i Kista. Temporära sopkärl har placerats ut på förbestämda platser (Se karta nedan) Driftstörningen förväntas pågå i 2-4 veckor. Det är viktigt under perioden att man endast kastar sopor i de temporära sopkärlen. Vid problem med sopkärlen […]

Matavfall & Avfallstationer

Stockholms stad har sedan en tid tillbaka beslutat att sortering av matavfall skall förekomma. Detta innebär att samtliga hushåll i BRF Tunö kommer att behöva slänga endast matavfall i separata stationer. Föreningen planerar att starta matavfallssorteringen i September 2024. Mer detaljer kring exakt startdatum samt utdelning av papperspåsar och behållare kommer att informeras när vi närmar oss […]