Category Archives: Uncategorized

Driftstörning Kista Sopsug

Styrelsen för Kistasopsug meddelar att det är avbrott i sophanteringen med sopsugen. Störningen påverka flertalet bostadsrättsföreningar samt verksamheter i Kista. Temporära sopkärl har placerats ut på förbestämda platser (Se karta nedan) Driftstörningen förväntas pågå i 2-4 veckor. Det är viktigt under perioden att man endast kastar sopor i de temporära sopkärlen. Vid problem med sopkärlen […]

Förtydligande gällande BRF Tunö Balansräkning

Under årstämman som ägde rum den 24/05/2023 så ställdes frågan om varför Taxeringsvärdet mark-lokaler skiljer sig markant från föregående år. Styrelsen har nu varit i kontakt med HSB ekonomi med en förtydligande och fått följande svar: Fråga från medlem Under materiella anläggningstillgångar finns not 7 på sidan 17 i årsredovisningen, Taxeringsvärdet mark-lokaler har sjunkit från […]