Author Archives: Maria22

Nya stationer för matavfall

Stockholms stad har sedan en tid tillbaka beslutat att sortering av matavfall skall förekomma. Detta innebär att samtliga hushåll i BRF Tunö kommer att behöva slänga endast matavfall i separata stationer. För att vara förenlig med lagen så har styrelsen beställt in stationer för matavfall. Dessa kommer att installeras på följande platser: Bredvid miljöstationen vid Langelandsgatan 6 […]

Avgiftshöjning 2024

Föreningens lån och värmekostnader kommer att kraftigt öka nästa år. Med detta underlag och för att se till att föreningen har fortsatt god ekonomi, styrelsen beslutat att höja årsavgifterna för bostäder med 10% från och med den 1 januari 2024. Inga förändrade hyror för garage, p-platser och förråd. Mvh /Styrelsen

Driftstörning Kista Sopsug

Styrelsen för Kista Sopsug meddelar att de har en pågående driftstörning. Inkasten till sopor i samtliga portar och samlingstationer stängs och kommer att ersätts med containrar. Containrar kommer att stå på följande addresser: Adress Antal kärl Langelandsgatan 14  8 Langelandsgatan 6  4 Adress  Antal kärl Helsingörsgatan 18   5 Helsingörsgatan 34   5 Helsingörsgatan 51  10 Helsingörsgatan […]

Miljöhuset

Miljöhuset håller stängt från och med V.29 till och med V.31. Under perioden hänvisas boende till Stockholm stads källsortering på Danmarksgatan 19, Strax utanför Tunnelbanan/Ingången till Kista Centrum. Miljöhuset är åter öppen f.o.m V.32. Mvh /Styrelsen

Förtydligande gällande BRF Tunö Balansräkning

Under årstämman som ägde rum den 24/05/2023 så ställdes frågan om varför Taxeringsvärdet mark-lokaler skiljer sig markant från föregående år. Styrelsen har nu varit i kontakt med HSB ekonomi med en förtydligande och fått följande svar: Fråga från medlem Under materiella anläggningstillgångar finns not 7 på sidan 17 i årsredovisningen, Taxeringsvärdet mark-lokaler har sjunkit från […]

Målning av parkeringsrutor 15 Maj

Nedan följer lite förhandsinformation gällande sopning målning av parkeringsytor. Parkeringarna som ska målas om är stora uteparkeringen samt våra gästparkeringar vid Langelandsgatan 6 och Langelandsgatan 14. Ytorna som ska målas behöver vara fri från grus, damm och salt och HSB kommer att påbörja sopning av ovanstående parkeringsytor med start 9 maj. Under tiden linjerna målas kan […]